ARKITEKTER OCH INGENJÖRER SOM MED ERFARENHET OCH KOMPETENS GESTALTAR OCH PROJEKTERAR ALLA TYPER AV PROJEKT.​

KVARTERET LUGNET

Om- och tillbyggnad av lägenheter.Totalt cirka 75 stycken.I detta projekt har vi skapat bygglov samt bygghandlingar för totalentreprenad. Byggherrre: Partillebo

Se fler projekt