Projekt

ÄNGGÅRDSBACKEN

Detaljplaneändring, projektering bygglovshandlingar samt bygghandlingar om- och tillbyggnad av sjukhem.Kulturfastighet som byggs om med ytterligare 120 lägenheter. Total nybyggnad 10 000 kvm.

Läs mer

FORELLEN

Nybyggnadsprojekt av cirka 100 Lägenheter i två stucken punkthus på 12 våningar samt ett lamellhus med 5 våningar

Läs mer