PROJEKTTYPER: ÄLDREBOENDE

ÄNGGÅRDSBACKEN

Detaljplaneändring, projektering bygglovshandlingar samt bygghandlingar om- och tillbyggnad av sjukhem.Kulturfastighet som byggs om med ytterligare 120 lägenheter. Total nybyggnad 10 000 kvm.

Read More »