PROJEKTTYPER: BOSTAD

SYSTER ESTRIDS GATA

Tilläggsisolering samt ny fasadbeklädnad med skrivmaterial och nya fönster. Projektet omfattar sex stycken punkthus. Vi har skapat förslagshandlingar, bygglov samt bygghandlingar. Byggherre: Bostadsbolaget.

Read More »

KVARTERET LUGNET

Om- och tillbyggnad av lägenheter.Totalt cirka 75 stycken.I detta projekt har vi skapat bygglov samt bygghandlingar för totalentreprenad. Byggherrre: Partillebo

Read More »

FORELLEN

Nybyggnadsprojekt av cirka 100 Lägenheter i två stucken punkthus på 12 våningar samt ett lamellhus med 5 våningar

Read More »