KVARTERET LUGNET

Om- och tillbyggnad av lägenheter.Totalt cirka 75 stycken.I detta projekt har vi skapat bygglov samt bygghandlingar för totalentreprenad. Byggherrre: Partillebo