FORELLEN

Nybyggnadsprojekt av cirka 100 Lägenheter i två stucken punkthus på 12 våningar samt ett lamellhus med 5 våningar