SYSTER ESTRIDS GATA

Tilläggsisolering samt ny fasadbeklädnad med skrivmaterial och nya fönster. Projektet omfattar sex stycken punkthus. Vi har skapat förslagshandlingar, bygglov samt bygghandlingar. Byggherre: Bostadsbolaget.