ARKITEKTUR

En byggnad eller en rumslighet har alltid ett sammanhang, en kontext att förhålla sig till. För att kunna gestalta en byggnad i miljön behöver ha man veta vad den ska ha för syfte och vad den ska innehålla.
Det nya huset behöver anpassas till den omgivande bebyggelsen och naturen, och formges så att människorna  som ska använda den kan göra det på bästa sätt utifrån förutsättningarna.

Det är det här som vi arkitekter är duktiga att hjälpa beställare med.
Vi gestaltar och utvecklar både nya och befintliga byggnader så att de hittar sitt syfte och kan fortsätta uppfylla det inom överskådlig tid.

Vi är också duktiga byggprojektörer där vi har bred teknisk kompetens hos både arkitekter och byggingenjörer. Vi samarbetar gärna nära med övriga tekniska konsulter så att vi når fram till ett slutresultat med hög kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna.
Vi tar fram bygghandlingar i rätt detaljeringsnivå beroende på projekttyp. Vi hjälper till med förstudier och systemhandlingar, ritar förfrågningsunderlag för totalentreprenader och detaljerade bygghandlingar för utförandeentreprenader.

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

  • BOSTÄDER
  • IDROTTSANLÄGGNINGAR
  • HOTELL
  • ÄLDREBOENDE
  • SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
  • ALLA ANDRA TYPER AV BYGGNADER
  • BYGGBESKRIVNINGAR
  • BAS-P
[projects]