FRISKVÅRD

Vi vill gärna att våra medarbetare håller sig i form. Hos Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB och Nylin & Myhrberg G Israelsson AB. 

Vi erbjuder därför alla medarbetare friskvårdsbidrag för att köpa t.ex. träningskort, massage, yoga eller simning.

TRIVSEL

Varje år hittar vi på olika aktiviteter tillsammans med våra kollegor i Linköping och Göteborg. Det är tillfällen för att lära känna varandra bättre och bygga en ”VI” känsla. 

VÄLGÖRENHET

Vi stödjer ideella organisationer och sponsrar lokala sport- och idrottsföreningar. 

UTVECKLING

Vi anser kompetensutveckling som en viktig del av medarbetarmotivationen och ger därför varje anställd hos oss möjlighet till utbildning och personlig utveckling. 

MÅNGFALD

För Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB och Nylin & Myhrberg G Israelsson AB handlar mångfald om att skapa ett attraktivt arbetsliv med inkluderande arbetsplatser där allas kompetens och potential tas tillvara. 

Det innebär för oss att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt. Vi ser faktiska och inte förväntade olikheter som en tillgång.