VÅRT KVALITETSSYSTEM

Vår ambition är att erbjuda kunden högsta kompetens och kvalitet. Våra medarbetare står för en bred kompetens och utvecklar sina kunskaper ständigt.Vi strävar dessutom efter kontinuerligt förbättring och har vid varje uppdrag kundens önskemål i fokus. 

Kvalitetssystemet, som utgår från ISO 9001:2008, är ett led i vårt företags strävan att utföra ett kvalitativt arbete och möta våra kunders krav och önskemål. Samtliga anställda på Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB och Nylin & Myhrberg G Israelsson AB ska ta del av kvalitetssystemet och gemensamt arbeta för att förbättra rutiner, utbildning och arbetsmiljö inom företaget.

​Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB och Nylin & Myhrberg G Israelsson AB ska genomföra alla sina uppdrag enligt de föreskrifter och den kvalitet som man ställt upp i kontrakt med uppdragsgivare. Detta kräver att företagets personal har en bred kompetens, känner ansvar och intresse för sina arbetsuppgifter samt följer rutinerna i kvalitetssystemet.

INNEHÅLL OCH ANSVARIG

Kvalitetssystemet omfattar rutiner för projektering, arbetsgenomförande och dokumenthantering. Interna kvalitetsrevisioner tillsammans med företagets checklistor och rutiner syftar till att förbättra vårt kvalitetsarbete kontinuerligt och hjälper till att identifiera avvikelser eller brister. 

Kvalitetsansvarig för Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB samt Nylin & Myhrberg G Israelsson AB är Gudmund Israelsson.

SYFTET MED VÅR KVALITETSPOLICY

  • PROJEKTEN SKA GENOMFÖRAS I EN FUNGERANDE ARBETSORDNING OCH FÖLJA FÖRORDNINGAR/ LAGAR
  • RESULTATEN SKA UPPFYLLA KRAV PÅ FUNKTION, FLEXIBILITET OCH ESTETIK
  • UPPDRAGEN SKA LEVERERAS ENLIGT TIDSPLAN, REDOVISAS PÅ ETT KVALITATIVT SÄTT OCH MED ETT BRA EKONOMISKT RESULTAT
  • HANDLINGARNA SKA KONTROLLERAS INNAN DE SÄNDS VIDARE